Tanıtım

Eğitim kadromuzda 3 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi aktif olarak görev yapmaktadır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü, 1998 yılında başlıca üniversitelerimizin eğitim fakülteleri bünyesinde kurulmuştur. Bölümün kuruluş amacı bilgisayar öğretmeni ve ilk – orta öğretim müfredatlarında ders olarak okutulan diğer alanlara öğretim teknolojileri desteği getirilmesine yönelik personel yetiştirmektir.

BÖTE bölümünden mezun olan öğretmenlerin; öğrenci ve öğretmenlere derslerinde karşılaştıkları teknolojik problemlere destek vermeleri amaçlanmaktadır. Bölüm olarak öncelikli hedefimiz 21. yüzyıl bilişim çağına uyumlu, dijital okur-yazarlığı yüksek bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda öğrencilere, bilişim ve enformasyon teknolojileri ışığında güncel, gelişmekte olan, uygulamaya dönük bilgiler sunulmakta, mesleki eğitim ve alan yeterliliğine yönelik bilgi ve beceriler, gelişmiş teknolojiler perspektifinde kazandırılmaktadır.

Lisans düzeyinde verilen programının amacı; ilköğretimde (K-12) görev alacak bilgisayar öğretmeni adaylarına, temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Adaylar, kazandıkları teorik bilgileri geliştirebilmek için bilgisayar laboratuvarlarından yararlanmaktadır. Lisans programını tamamlayanlar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünde lisans derecesi ve öğretmenlik sertifikası almaya hak kazanırlar. Mezunlar, ilköğretim ve ortaöğretimde öğretmen olarak görev alabilirler.

İş Alanları

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni
 • Kamu / Özel Kuruluşun Bilgi-Bilişim Merkezi Yöneticisi – Danışmanı
 • Öğretim Teknolojileri Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı
 • Yazılım-Tasarım Geliştirme Uzmanı
 • Eğitim ve Öğretim Teknoloğu
 • Üniversitede Akademik Çalışma
 • Bilgisayar Sistemleri ve Web Tasarımcısı
 • Multimedya ve Grafik Tasarım
 • Bilgisayar Programcısı
 • Test ve Değerlendirme Uzmanı
 • Proje Yöneticisi
 • Ağ Yöneticisi
 • Sistem Tasarımcısı
 • Multimedya Tasarımcısı

Bir BÖTE mezunu;

Eğitim yazılımları geliştiren firma ya da kurumlarda eğitim uzmanı, içerik geliştirme uzmanı ya da öğretim teknoloğu olarak; Uzaktan eğitim kurumlarında ya da bu konuda uzmanlaşmış firmalarda uzaktan eğitim yöneticisi, proje yöneticisi, uzaktan eğitim uzmanı,   içerik geliştirme uzmanı ya da konu alanı uzmanı olarak;

Bilgi işlem dairelerinde ağ sorumlusu, veritabanı uzmanı ya da yazılım geliştirme uzmanı olarak;

Firmalarda grafik ve canlandırma tasarımcısı olarak;

Kamu ve özel kurumların eğitim bölümlerinde eğitim uzmanı ya da öğretim teknoloğu olarak;

Dershanelerde, halk eğitim merkezlerinde ya da yaygın eğitim etkinliklerinde çeşitli bilgisayar alanlarında öğretmen olarak;

Özel ilk ve orta öğretim kurumlarında öğretim teknoloğu ya da araştırma-geliştirme uzmanı olarak;

Üniversitelerde hali hazırda uygulanmakta olan Öğretim Elemanı Yetiştirme (ÖYP) programları aracılığı ile geleceğin akademisyenleri olarak çalışabilmektedir.